Taniec jest blisko. III edycja Laboratoriów Twórczych | 2019 | OPEN CALL

Posted By on lipiec 19, 2019 in Castingi, fundacja, laboratoria twórcze, ogłoszenia | 0 comments

Taniec jest blisko. III edycja Laboratoriów Twórczych to otwarta dla każdego wielopłaszczyznowa platforma edukacyjno-artystyczna, której celem jest niwelowanie barier społeczno-mentalnych i kompetencyjnych w rozumieniu sztuki tańca i teatru tańca oraz włączanie w sztukę tańca poprzez nowe formy rozwoju osobowego, ułatwienie integracji, aktywizowanie grup defaworyzowanych, tworzenie relacji w grupie.
Zapraszamy Państwa do udziału w cyklu interdyscyplinarnych, nieodpłatnych, weekendowych laboratoriów twórczych, polegających na rekonstrukcji, takich zjawisk jak,  obraz i  dźwięk,  ruch i  słowo oraz  gest.
Doświadczenie Polskiego Teatru Tańca oraz zaproszonych twórców gwarantuje wysoką jakość oferty wydarzeń. Spotkania uczestników z profesjonalistami pozwolą doświadczać sztuki tańca jako organicznej kreatywności ekspresji ludzkiego ciała.
W wybrane weekendy sierpnia i pierwszego dnia września  17-18.08,  24-25.08 i  31.08-01.09 2019 roku zaplanowaliśmy 5 laboratoriów, tj.
17-18.08
Laboratorium rekonstrukcji  obrazu prowadzone przez  Mateusza Fabisia
 LABORATORIUM REKONSTRUKCJI OBRAZU
Rekonstrukcja obrazu miasta na podstawie elementów. Efektem finalnym zadania będzie multimedialny kolaż (wyklejanka) – instalacja, powstały ze zbiorów przedmiotów znalezionych, nabytych w terenie, rysunków, szkiców oraz zdjęć i filmów zrobionych przez uczestników warsztatów. Każde znalezisko, każdy powstały obraz zostanie zdigitalizowany, oraz zlokalizowany na mapie miasta za pomocą geolokalizacji. Ich współrzędne zostaną wykorzystane przy tworzeniu końcowego dzieła. Uczestnicy zadania będą brać czynny udział w tworzeniu bazy materiału wyjściowego. Główną ścieżką narracji multimedialnej wyklejanki będzie przebyty przez uczestników szlak oraz ich zmaterializowane i udokumentowane wizualne doświadczenia.
MATEUSZ FABIŚ
artysta wizualny, historyk sztuki, grafik, filmowiec, specjalista ds. multimedialnych w Polskim Teatrze Tańca. Autor instalacji, performer, reżyser „Królestwa” (2015) oraz „Harmonii” (2017). Absolwent Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – Wydział Komunikacji Multimedialnej – na kierunku Intermedia. W trakcie studiów uczęszczał również do Faculdade de Belas Artes w Lizbonie – multimedia, 2016, Grecja – Technological Educational Institute w Atenach – fotografia i sztuki wizualne. Dodatkowo w 2015 roku odbył praktyki na wydziale filmu w Nordland Kunst – og Filmfagskole w Norwegii. W swoich pracach skoncentrowany wokół konfrontacji natury z kulturą, atawizmami, pierwotnymi instynktami, procesami odpowiedzialnymi za zmianę postrzegania rzeczywistości. Zafascynowany poetyką snu, fantazji i baśni. Obecnie student Neofilologi Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Katedrze Studiów Azjatyckich, na kierunku Hebraistyka.
Czas i przestrzeń działania:
sobota | 17.08 | godz. 10:00 – 13.00
niedziela | 18.08 | godz. 10:00 – 13.00
Studio PTT | ul. Kozia 4 | Poznań
24-25.08
Laboratorium rekonstrukcji  gestu prowadzone przez  Michała Przybyłę
 LABORATORIUM REKONSTRUKCJI GESTU
Rekonstrukcja gestu jako powrót do cielesnego, fizycznego porozumiewania się. Rekonstrukcja gestu jako przekraczanie granic i barier słowa. Rekonstrukcja gestu, czyli język migowy głuchych. Rekonstrukcja gestu w kontakcie z otaczającą nas rzeczywistością. Rekonstrukcja gestu jako esencja komunikacji ruchowej. Rekonstrukcja gestu jako językowej wspólnoty. Rekonstrukcja gestu, czyli powrót do dziecięcej percepcji świata. Rekonstrukcja gestu jako nośnik ludzkich emocji. Laboratorium rekonstrukcji gestu to otwarta przestrzeń, łącząca osoby o różnych zdolnościach fizycznych poprzez ruch. Skierowane jest do wszystkich, którzy pragną współuczestniczyć w tworzeniu wspólnoty badającej ciałem i umysłem zagadnienie gestu tu i teraz. Poprzez taniec, improwizacje oraz kontakt wypreparowana zostanie neutralna płaszczyzna, w której gest stanowić będzie zjednoczenie różnych grup społecznych. Poszukiwanie gestów we własnych warunkach cielesnych pozwoli pogłębić świadomość wewnątrz jednostki, jak i wspólnoty. Wypreparowany, zrekonstruowany i usystematyzowany ruch stanowić będzie podstawę grupowej choreografii, w której gest będzie esencją komunikacji.
 MICHAŁ PRZYBYŁA 
artysta tancerz Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu, choreograf, dyplomowany instruktor tańca jazzowego. Absolwent Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na kierunku taniec, specjalność: tancerz-choreograf. Studiował na kierunku Media Interaktywne i Widowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był solistą Częstochowskiego Teatru Tańca, tancerzem Teatru V6 w Łodzi, choreografem grupy Urban Movement w Łodzi. Absolwent programu „Dance Journey” w Izraelu, był stażystą w Kibbutz Contemporary Dance Company w Izraelu oraz uczestnikiem 7 edycji i finalistą 8 edycji programu You Can Dance. W 2017 roku brał udział w performansie Patryka Lichoty pt. „Kserotyka nielotów” podczas Festiwalu Słuchowisk w Poznaniu. Był choreografem spektaklu „Ausgang” w reżyserii Mirka Kaczmarka w Teatrze Dramatycznym im J. Szaniawskiego w Wałbrzychu. Twórca projektu Inicjatywa Żywa – warsztatu dla tancerzy oraz osób niepełnosprawnych w Pawilonie w Poznaniu. Wraz z Dominikiem Więckiem tworzy nieformalny kolektyw twórczy Direct Message, z którym stworzył spektakl „Bromance” w Scenie Roboczej w Poznaniu. Szkolił się u takich nauczycieli i choreografów, jak: m.in. Thierry Verger, Luciano Di Natale, Julia Spiesser, Lukas McFarlane, Diana Matos, Matthew Tseng, Jonathan Huor, Katarzyna Kizior, Karolina Kroczak, Kaya Kołodziejczyk, Paweł Michno, Iwona Olszowska, Noa Wertheim, Ohad Naharin, Yaniv Abraham, Guy Shomroni, Anna Konjetzky, Maciej Kuźmiński, Anna Nowak. Był uczestnikiem Vertigo Masterclass w Izraelu w 2017 oraz 2018 roku, a także Gaga Intensive organizowanego przez Batsheva Dance Company w Izraelu w 2018 roku.
Czas i przestrzeń działania:
sobota | 24.08 | godz. 10:00 – 12.30
niedziela | 25.08 | godz. 10:00 – 12.30
Studio PTT | ul. Kozia 4 | Poznań
Laboratorium rekonstrukcji  słowa prowadzone przez  Igora Gorzkowskiego 
LABORATORIUM REKONSTRUKCJI SŁOWA
W trakcie laboratorium będzie można poznać techniki kreacji autorskiego spektaklu – budowanego od podstaw, w oderwaniu od tekstu, na przecięciu tego, co indywidualne i zbiorowe. Teatr zostanie potraktowany jako instrument negocjacji i mediacji. Podejmiemy próbę zbadania mechanizmu zapożyczenia, przeniesienia, intymnego spotkania z czymś nie-swoim (ale także po prostu uruchomimy zabawę opartą na losowym przypadku). Wraz ze wszystkimi uczestnikami zostanie wypracowana metoda pracy, w której podstawową techniką jest improwizacja. Stworzona zostanie mała forma kameralna, zakładająca niemal intymny kontakt między aktorem a widzem.
 IGOR GORZKOWSKI
reżyser, dramaturg, pedagog. Absolwent wydziału pedagogiki UW oraz Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie. Był asystentem Zbigniewa Zapasiewicza w AT, odbył staż reżyserski w Teatrze Narodowym, u Jerzego Grzegorzewskiego. Prowadzi warsztaty teatralne z uczniami, studentami, nauczycielami. Współtwórca Studia Teatralnego Koło (1997), niezależnego teatru, w którym zrealizował większość swoich przedstawień: inspirowane dramatami Czechowa „Wynajmę pokój” i „Rosyjski Dramat” (Grand Prix festiwalu Zdarzenia Tczew-Europa 2000), „Strona zakwitających dziewcząt” wg Prousta (2000), plenerową „Miłość do trzech pomarańczy” wg Gozziego (nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Teatrów Ogródkowych), współczesne realizacje osadzone w realiach metropolii warszawskiej: „Absolutnie Off Show” (2003), „Taksówka” (2005), sceniczną adaptację komiksu Gaimana „Sandman” (2006). Sam pisze scenariusze swoich spektakli. Jako pierwszy w Polsce skojarzył dynamicznie rozwijającą się kulturę klubową z działaniami teatralnymi (spektakle grane w Galerii Pruderia). Wraz ze swoim zespołem wypracował autorską metodę pracy, w której podstawową techniką jest improwizacja. Jego teatr ma formę kameralną, zakładającą niemal intymny kontakt między aktorem a widzem. Jest to teatr oszczędny, oczyszczony z inscenizacyjnych fajerwerków, gdzie ręka reżysera jest niemal niewidoczna.
Czas i przestrzeń działania:
sobota | 24.08 | godz. 14:00 – 18.00
niedziela | 25.08 | godz. 14:00 – 18.00
Studio PTT | ul. Kozia 4 | Poznań
31.08-01.09
Laboratorium rekonstrukcji  ruchu prowadzone przez  Kornelię Lech + Lekcja GAGA PEOPLE 
LEKCJA GAGA PEOPLE
Gaga to język ruchu opracowany przez Ohada Naharina przez wiele lat, równolegle z jego pracą jako choreografa i dyrektora artystycznego Batsheva Dance Company. Gaga wywodzi się z potrzeby Naharina, aby komunikować się z tancerzami i ciekawością w ciągłym badaniu ruchu.
Lekcje Gaga People są otwarte dla osób powyżej 16 roku życia. Doświadczenie taneczne nie jest wymagane.
Gaga People trwają godzinę i są prowadzone przez tancerzy, którzy ściśle współpracowali z Ohadem Naharinem. Nauczyciele prowadzą uczestników za pomocą serii sugestywnych instrukcji, które budują jeden na drugim. Zamiast kopiować określony ruch, każdy uczestnik aktywnie bada te instrukcje, odkrywając, w jaki sposób może interpretować informacje i wykonywać zadanie. Zajęcia Gaga People oferują kreatywne ramy, dzięki którym uczestnicy mogą połączyć się ze swoimi ciałami i wyobraźnią, zwiększyć swoją świadomość fizyczną, poprawić elastyczność i wytrzymałość oraz doświadczyć przyjemności ruchu w przyjaznej, akceptującej atmosferze.
 LABORATORIUM REKONSTRUKCJI RUCHU
Po każdej Lekcji Gaga People w godzinach 11:00-12:00 zapraszamy na  otwarte Laboratorium rekonstrukcji ruchu — wyjątkową improwizację opartą na budzeniu kreatywności i odkrywaniu fizycznego zasięgu ciała i transformacji w kompozycję. Podczas tego warsztatu zbadamy ruch za pomocą różnych zestawów narzędzi i zadań. Zbadamy różne sposoby wykorzystania jednej lub więcej sekwencji tanecznych jako nowego ruchu i sposobu, w jaki możemy je wykorzystać w różnych kontekstach i tematach.
❖ Prosimy zaopatrzyć się w wygodne ubrania i być przygotowanym do tańca na boso lub w skarpetkach. Przypominamy również o butelce wody i ręczniku do użycia po lekcjach.
  KORNELIA MARIA TAMARA LECH
urodziła się w 1991 roku w Poznaniu. W 2010 roku ukończyła Państwową Szkołę Baletową w Poznaniu. W latach 2004-2010 występowała z zespołem baletowym Teatru Wielkiego w Poznaniu. Była finalistką XVI Ogólnopolskiego Konkursu Tańca w Gdańsku w 2009 roku, w 2010 roku uczestniczyła w III Międzynarodowym Konkursie Baletowym Golden Pointe Shoes w Szczecinie. W latach 2010-2017 tańczyła z Polskim Teatrem Tańca w Poznaniu pod dyrekcją artystyczną Ewy Wycichowskiej (2010-2016) i Iwony Pasińskiej (2016-2017). W tym czasie współpracowała z wieloma międzynarodowymi i polskimi choreografami. Pracowała również z Yoshiko Waki, dyrektorem Bodytalk Company, w latach 2015-2017. Brała udział w corocznych Międzynarodowych Warsztatach Tańca Współczesnego organizowanych przez Polski Teatr Tańca, Gagę Intensive w Barcelonie, Włochy, Tel-Aviv, Moa na pustyni oraz warsztaty z techniki Limon prowadzone przez Ann Vachon, dyrektora Limon Institute w Nowym Jorku i Janet Pilla. Tańczyła z Batshevą – The Young Ensemble w latach 2017-2018, występując w pracach Ohada Naharina i Roya Assafa. Kornelia została certyfikowanym nauczycielem Gaga w 2018 roku.
Czas i przestrzeń działania:
sobota | 31.08
godz. 10.00 – 11.00 | Lekcja GAGA PEOPLE
godz. 11.00 – 12.00 | Laboratorium twórcze
niedziela | 01.09
godz. 10.00 – 11.00 | Lekcja GAGA PEOPLE
godz. 11.00 – 12.00 | Laboratorium twórcze
Studio PTT | Plener | ul. Kozia 4 | Poznań
Laboratorium rekonstrukcji  dźwięku prowadzone przez  Andrzeja Koniecznego 
LABORATORIUM REKONSTRUKCJI DŹWIĘKU
Uczestnicy laboratorium wraz z kompozytorem i multi- instrumentalistą Andrzejem Koniecznym stworzą wyjątkowy spektakl złożony z dźwięków miasta i kolektywnej kompozycji. Przez dwa dni warsztatów, które będą trwały po 4 godziny, uczestnicy będą komponować społeczny spektakl muzyczny, w którym każdy uczestnik będzie brał udział. Zaczynem działań artystycznych będzie przesunięcie relacji pomiędzy uczestnikami spektaklu, a publicznością w przestrzeń współuczestnictwa. Zostaną dokonane nagrania terenowe, w których zdekonstruowany Poznań będzie można usłyszeć na nowo. Wszyscy uczestnicy wraz z prowadzącym laboratorium i asystentami będą czerpać inspiracje dźwiękowe i narracyjne z architektury, natury, działalności i rytmu mieszkańców miasta.
ANDRZEJ KONIECZNY
Kompozytor, producent, multi-instrumentalista, doktorant Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Twórca muzyki współczesnej, improwizowanej i filmowej. Wykorzystując nowe media, łączy działalność muzyczną z kreowaniem instalacji, performansem oraz site-specific. Szuka nowych środków wyrazu czerpiąc z architektury i kognitywistyki. Jest zeszłorocznym laureatem nagrody „Bilet za horyzont – Jutronauci 2018”. Współpracował m.in. z Polskim Teatrem Tańca, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Centrum Kultury w Lublinie, Warner Music Poland, Universal Music Poland, Nextpop, Volkswagen Commercial Vehicles. Koncerty m.in. na festiwalach Tauron Nowa Muzyka, Hongkong Art Festival, Colours of Ostrava, Made In Chicago, Ment Festival Lublana, Festiwal Animator, Poznańska Wiosna Muzyczna.
Czas i przestrzeń działania:
sobota | 31.08 | godz. 10:00 – 12.00
niedziela | 01.09 | godz. 10:00 – 12.00
Studio PTT | Plener | ul. Kozia 4 | Poznań
Przestrzeń działania: Polski Teatr Tańca| Studio PTT | ul. Kozia 4 | Poznań
Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w laboratorium?
Wystarczy wysłać zgłoszenie na adres: a.koczorowska@ptt-poznan.pl do 31 lipca 2019 roku.
O wynikach naboru uczestnicy zostaną indywidualnie powiadomieni drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu  do 2 sierpnia 2019 roku.
Udział w laboratoriach jest bezpłatny. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu.
Organizator:  Polski Teatr Tańca
Więcej informacji oraz zgłoszenia na Laboratoria Twórcze:
e-mail:  a.koczorowska @ptt-poznan.pl
tel.: +48 505 587 088
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *